På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Gällande översiktsplan "Vårt framtida Örebro"

Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov etc. – alltså hur vi använder mark och vatten. Tidsperspektivet i vår översiktsplan är 25 år.

Översiktsplanen

Örebro kommuns översiktsplan "Vårt framtida Örebro" beslutades i kommunfullmäktige 24 mars 2010. Aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 21 maj 2014.

Kommunen arbetar med en revidering av översiktsplanen. Under våren 2018 kommer det nya förslaget till översiktsplan behandlas politiskt av Kommunfullmäktige. När den nya översiktsplanen är antagen ersätter den kommunens nu gällande översiktsplan.

I den interaktiva webbkartan kan du klicka dig vidare till texter och andra dokument. Klicka på något av valen; Bostäder, Kulturmiljö, Natur, Näringsliv, Teknisk försörjning, Trafik eller Övrigt från menyn till höger i kartan. Klicka sedan på markeringen på kartan för att läsa vidare.

Ändringar i översiktsplanen

Vi försöker hålla översiktsplanens karta här på webben aktuell med t.ex. nya naturreservat eller nya fördjupade översiktsplaner. Efter översiktsplanens antagande så har vissa kartor uppdaterats, det gäller bland annat:

  • Nya naturreservat
  • Förändrade riksintressen för vägar
  • Bakgrundskartan med nya kvarter och nya gator
  • Fördjupningar av översiktsplan för Vintrosa-Lanna, Långenområdet, Vivalla-Boglundsängen och Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik..
  • Förändrade riksintressen för totalförsvaret
  • Färgen i kartan för utbyggnadsområde Ladugårdsängen har ändrats för att göra kartan mer lättförståelig och Pappersbruket har lagts in i kartan fastän det inte är ett i översiktsplanen beslutat utbyggnadsområde.
  • Länkar till kommunala dokument som har tillkommit efter översiktsplanens antagande.
Dokument i översiktsplanen

Här hittar du översiktsplanen som den såg ut då kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2010 som pdf-filer.

Aktualitetsprövning av kommunfullmäktige 21 maj 2014 (pdf, 53 kB)

Översiktsplan Örebro kommun 2010. (pdf, 5.3 MB)

Kartbilaga till översiktsplanen. (pdf, 3.5 MB)

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning för Översiktsplan. (pdf, 2.3 MB)

Utställningsutlåtande Översiktsplan Örebro kommun. (pdf, 1.7 MB)

Samrådsredogörelse Översiktsplan Örebro kommun. (pdf, 3.2 MB)

Tryckta exemplar av översiktsplanen

Du kan låna översiktsplanen på biblioteken i Örebro. Du kan också beställa ett eget tryckt exemplar av översiktsplanen, till en kostnad av 200 kronor.

Fördjupning av översiktsplan

Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen
Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik
Fördjupning av översiktsplan för Lången
Fördjupning av översiktsplan för Vintrosa-Lanna
Fördjupning av översiktsplan för Ekeby-Almby
Senast uppdaterad: 19 januari 2018

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson