Utvecklingsförslag för området Atterstaskogen

Planhandling

Ärendenummer

Sam 1107/2020.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar Sörbyskogen och Atle bergtäkt till Attersta och Härminge, beläget i den södra del av Örebro.

Kartbild i grönt med Atterskogen markerad.

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget av Atterstaskogen är att skapa mark för verksamheter som har behov av stora ytor, samtidigt som de ska kunna finnas nära staden utan att störa boende.

Den geografiska placeringen ger bättre logistiska kopplingar mot landets sydöstra regioner och ger verksamheterna möjlighet att utvecklas.

Området som utreds i utvecklingsförslaget är beläget i den södra delen av Örebro sträcker sig från Sörbyskogen och Atle bergtäkt i norr till Attersta och Härminge i söder.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Niklas Fallgren, planerare.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: