Utvecklingsförslag Norrcity

Norrcity kan bli en stadsdel som skapar möten mellan människor och som erbjuder service. En stadsdel som kan blomstra och vara porten in till Örebro och resten av vår fantastiska stad. En stadsdel som möter utmaningen i ett Örebro som växer – och där fler vill bo inne i staden.

Syftet med planeringsunderlaget för utveckling av Norrcity är att stärka stadsdelens kvaliteter, skapa ett fokus på framtida helhetsbild av Norrcity för information, marknadsföring och inspiration.

Idéerna ska uppmuntra till förnyelse av Norrcitys stadskärna samt stärka Norrcity som stadsdel genom att väcka idéer och möjligheter för utveckling av stadsdelen. Det innebär att flera förslag i visar möjligheter och förslag som kommunen är positiva till men att det är upp till fastighetsägare m.fl. att förverkliga.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!