Utvecklingsförslag Norrcity

Planhandling

Ärendenummer

Sam 331/2011.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar Norrcity.

Illustration Örebros solsida.

Illustration: PeGe Hillinge, Sweco. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget av Norrcity är att stärka stadsdelens kvaliteter, skapa ett fokus på framtida helhetsbild av Norrcity för information, marknadsföring och inspiration.

Idéerna ska uppmuntra till förnyelse av Norrcitys stadskärna samt stärka Norrcity som stadsdel genom att väcka idéer och möjligheter för utveckling av stadsdelen. Det innebär att flera förslag i visar möjligheter och förslag som kommunen är positiva till men att det är upp till fastighetsägare med flera att förverkliga.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: