Utvecklingsförslag för området vid Munkatorps trafikplats

Planhandling

Ärendenummer

Sam 588/2015.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet är vid Munkatorp trafikplats och österut längs E18/E20.

Karta över området vid Munkatorps trafikplats

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget av området vid Munkatorps trafikplats är tillgången till etableringsbar mark för näringslivet, en viktig förutsättning för tillväxten i en region.

Örebro kommun har utrett förutsättningarna att etablera verksamheter i olika delar av kommunen och ett ställe som anses särskilt attraktivt är området vid Munkatorp trafikplats och österut längs E18/E20. Detta med tanke på tillgängligheten för transporter och det exponerade läget till motorvägen och det nära avståndet till Örebro stad.

Det finns relativt få bostäder i området bland annat på grund av bullerstörningar runt det gamla skjutfältet som nu är skyttebanor. De sammantagna fördelarna med området har gjort att området har pekats ut som framtida utbyggnadsområde för verksamheter i den kommunomfattande översiktsplanen för Örebro kommun.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: