Utvecklingsförslag för området vid Munkatorps trafikplats

Tillgången till etableringsbar mark för näringslivet är en mycket viktig förutsättning för tillväxten i en region.

Karta över området vid Munkatorps trafikplats

Örebro kommun har utrett förutsättningarna att etablera verksamheter i olika delar av kommunen och ett ställe som anses särskilt attraktivt är området vid Munkatorp trafikplats och österut längs E18/E20. Detta med tanke på tillgängligheten för transporter och det exponerade läget till motorvägen och det nära avståndet till Örebro stad.

Det finns relativt få bostäder i området bl.a. på grund av bullerstörningar runt det gamla skjutfältet som nu är skyttebanor. De sammantagna fördelarna med området har gjort att området har pekats ut som framtida utbyggnadsområde för verksamheter i den kommunomfattande översiktsplanen för Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!