Utvecklingsförslag för området mellan flygplatsen och Berglunda

Planhandling

Ärendenummer

Sam 301/2017.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar området mellan flygplatsen och Berglunda.

Karta över området mellan flygplatsen och Berglunda

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget för området mellan flygplatsen och Berglunda är tillgången till etableringsbar mark för näringslivet, en mycket viktig förutsättning för tillväxten i en region.

Örebro kommun har utrett möjligheten att etablera verksamheter i olika delar av kommunen och ett ställe som anses särskilt attraktivt är området mellan flygplatsen och Berglunda. Detta med tanke på tillgängligheten för transporter och det exponerade läget till E18 och E20.

De sammantagna fördelarna har gjort att området pekats ut som ett framtida utbyggnads­område för verksamheter i den kommunomfattande översiktsplanen från 2018.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: