Utvecklingsförslag för området mellan flygplatsen och Berglunda

Tillgången till etableringsbar mark för näringslivet är en mycket viktig förutsättning för tillväxten i en region.

Karta över området mellan flygplatsen och Berglunda

Örebro kommun har utrett möjligheten att etablera verksamheter i olika delar av kommunen och ett ställe som anses särskilt attraktivt är området mellan flygplatsen och Berglunda. Detta med tanke på tillgängligheten för transporter och det exponerade läget till E18 och E20.

De sammantagna fördelarna har gjort att området pekats ut som ett framtida utbyggnadsområde för verksamheter i den kommunomfattande översiktsplanen från 2018.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!