Planprogram för Brickebackenområdet

Ärendenummer

Sam 21/2016.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 3 september 2021.

Planhandlingar

Planområde

Planområdet omfattar stadsdelen Brickebacken och dess närområde, sydost om Örebro.

Karta som visar planområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att Brickebacken i framtiden kommer att ha ett centralt läge i förhållande till de stora mängder nya bostäder och verksamheter som planeras i södra delarna av Örebro. Brickebackenområdet som stadsdelen knyts samman med resten av staden, ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov.

Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras.

Karta över planområdet som visar planerad utveckling.Förstora bilden

Karta över planområdet och planerad utveckling. Klicka på kartan för att se den i större format.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: