Planprogram för Örebrotravet

Ärendestatus

Antagen 7 juni 2000.

Planhandling

Planområde

Planområdet omfattar travbaneområdet i Marieberg.

Syfte och mål

Programmet avgränsar travbaneområdet på lång sikt, anvisar skyddsområde mot bostadsbebyggelse samt planerat trafiksystem. Programmet ska också ligga till grund för förhandlingar med Örebrotravet och dess planer på kort sikt.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: