Planprogram för Tybblekullen

Godkänt planprogram

Planprogram för Tybblekullen godkändes av Programnämnd Samhällsbyggnad 2006-06-19.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att redovisa förutsättningarna för byggnation i
programområdet och vara vägledande för efterföljande detaljplanearbete.

Planhandling

Planprogram för Tybblekullen (Idrott, handel och bostäder) Pdf, 994.1 kB. (Pdf, 994.1 kB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!