Planprogram för Tybblekullen

Ärendenummer

Dnr P0074/05.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 19 juni 2006.

Planhandling

Planområde

Planområdet omfattar området Tybblekullen.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att redovisa förutsättningarna för byggnation i program­området och vara vägledande för efterföljande detaljplanearbete.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: