Planprogram för Markbacken

Antaget planprogram

Planprogram för förnyelse av Markbacken antogs av Programnämnd samhällsbyggnad 2005-09-08.

Syfte

Planprogrammets syfte är att ange utgångspunkter och framtida struktur för området med riktlinjer för fortsatt detaljplanering.

Planhandling

Senast uppdaterad: 8 maj 2019
Publicerad: 8 maj 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?