Planprogram för Markbacken

Ärendenummer

Dnr P0012/05.

Ärendestatus

Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 8 september 2005.

Planhandling

Planområde

Planområdet omfattar en del av Markbacken samt Trängen.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att ange utgångspunkter och framtida struktur för området med riktlinjer för fortsatt detaljplanering.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: