Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Godkänt planprogram

Planprogram för Södra Ladugårdsskogen godkändes av Programnämnd samhällsbyggnad den 8 mars 2018.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av bostadsbebyggelse, plats för verksamheter, bevarande av grönområden och skapande av andra funktioner i Södra Ladugårdsskogen. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av områdena kring stadsdelen Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska identifieras och säkras samt utgöra bärande element i den tillkommande utvecklingen.

Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom området.

Planhandlingar

Arkeologisk utredning Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)

Planprogram Pdf, 17.4 MB. (Pdf, 17.4 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 15.2 MB. (Pdf, 15.2 MB)

Planområdet

Planområdet omfattar ett ca 155 hektar stort område som ligger söder och öster om Adolfsberg. I nordost gränsar området till Glomman, i sydväst möter det järnvägen.

 

Karta över planområdet Södra Ladugårdsskogen

Kontaktperson

Carolina Herder, planarkitekt, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!