Planprogram för Södra Ladugårdsskogen

Ärendenummer

Sam 115/2016.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 8 mars 2018.

Planhandlingar

Planområde

Planområdet omfattar ett cirka 155 hektar stort område som ligger söder och öster om Adolfsberg. I nordost gränsar området till Glomman, i sydväst möter det järnvägen.

Karta över planområdet Södra Ladugårdsskogen

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av bostads­bebyggelse, plats för verksamheter, bevarande av grönområden och skapande av andra funktioner i Södra Ladugårdsskogen. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av områdena kring stadsdelen Adolfsberg. Befintliga kvaliteter ska identifieras och säkras samt utgöra bärande element i den tillkommande utvecklingen.

Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom området.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: