Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. Kartongbruket

Ärendenummer

Sam 171/2012.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 4 mars 2014.

Planhandling

Planområde

Planområdet ligger i östra delen av Örebro tätort.

Översiktskarta över planområdet Pappersbruket.

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att belysa de problemställningar som finns i anslutning till fastigheten Pappersbruket 41 m.fl. även kallad Kartongbruket.

Pappersbruket i lades ner år 2010. Nu är fabriken riven och vi har tagit fram ett förslag till planprogram som visar hur området kan användas i framtiden.

När föroreningarna i marken har tagits bort föreslår kommunen att området ska användas till bostäder och kontor.

Efter beslut att området ska bebyggas med bostäder och kontor kommer planeringen att påbörjas för hur husen ska se ut. Det förslaget kommer också att skickas ut på samråd för att få in synpunkter.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: