Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. Kartongbruket

Antaget/godkänt planprogram

Programnämnd samhällsbyggnad 2014-03-04

Planområde

Planområdet ligger i östra delen av Örebro tätort.

Översiktskarta över planområdet Pappersbruket.

Syfte

Planprogrammet syftar till att belysa de problemställningar som finns i anslutning till fastigheten Pappersbruket 41 m.fl. även kallad Kartongbruket.

Pappersbruket i lades ner år 2010. Nu är fabriken riven och vi har tagit fram ett förslag till planprogram som visar hur området kan användas i framtiden.

När föroreningarna i marken har tagits bort föreslår kommunen att området ska användas till bostäder och kontor.

Efter beslut att området ska bebyggas med bostäder och kontor kommer planeringen att påbörjas för hur husen ska se ut. Det förslaget kommer också att skickas ut på samråd för att få in synpunkter.

Antagen/godkänd handling

Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!