Planprogram för Ladugårdsängen-Sörbyängen

Ärendenummer

Dnr P0026/04.

Ärendestatus

Antagen av Kommunfullmäktige 15 februari 2006.

Planhandlingar

Planområde

Planområdet omfattar Ladugårdsängen–Sörbyängen.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att visa huvudlinjerna i utbyggnaden för Ladugårdsängen–Sörbyängen samt hur stadsdelarna förbinds med varandra, omkringliggande stadsdelar och centrala Örebro.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: