Planprogram för Ladugårdsängen-Sörbyängen

Antaget planprogram

Planprogram för Ladugårdsängen-Sörbyängen antogs av Kommunfullmäktige 15 februari 2006.

Syfte

Planprogrammet visar huvudlinjerna i utbyggnaden för Ladugårdsägen - Sörbyängen samt hur stadsdelarna förbinds med varandra, omkringliggande stadsdelar och centrala Örebro.

Planhandlingar


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!