Planprogram för Ladugårdsängen-Sörbyängen

Antaget planprogram

Planprogram för Ladugårdsängen-Sörbyängen antogs av Kommunfullmäktige 15 februari 2006.

Syfte

Planprogrammet visar huvudlinjerna i utbyggnaden för Ladugårdsägen - Sörbyängen samt hur stadsdelarna förbinds med varandra, omkringliggande stadsdelar och centrala Örebro.

Planhandlingar

 

Senast uppdaterad: 15 december 2017
Publicerad: 15 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?