Planprogram för Karlslundsgatan och Haga centrum

Godkänt

Godkänt av Programnämnd Samhällsbyggnad 2010-01-11.

Planområde

Programområdet ligger i Örebros västra delar, med direkt närhet till E18 och E20. Genom området går Karlslundsgatan (väg 733) vidare mot Garphyttan och Ånnaboda.

Syfte

Planprogrammets syfte är att visa förutsättningar och redovisa en vision för förtätning av områdets befintliga stadsstruktur.

Planprogrammet och de synpunkter som kommer in ska fastlägga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med området och kommer att ligga till grund för flera detaljplaner.

Planprogram

Planprogram för Karlslundsgatan och Haga centrum Pdf, 7 MB. (Pdf, 7 MB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!