Planprogram för Karlslundsgatan och Haga centrum

Ärendenummer

Sam 305/2009.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 11 januari 2010.

Planhandling

Planområde

Planområdet ligger i Örebros västra delar, med direkt närhet till E18 och E20. Genom området går Karlslundsgatan (väg 733) vidare mot Garphyttan och Ånnaboda.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att visa förutsättningar och redovisa en vision för förtätning av områdets befintliga stadsstruktur.

Planprogrammet och de synpunkter som kommer in ska fastlägga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med området och kommer att ligga till grund för flera detaljplaner.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: