Planprogram för Bista-Pilängens industriområde

Ärendenummer

Dnr P0104/05.

Ärendestatus

Antagen av Kommunfullmäktige 30 januari 2008.

Planhandling

Planområde

Planområdet omfattar större delen av programområdet och ligger inom föreslag till det utökade vattenskyddsområdet för Bista–Pilängen.

Syfte och mål

Syftet och målet med planprogrammet är att ta fram och summera frågeställningar som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner och eventuell planändring om:

  • hur Bista-Pilängens industriområdet kan exploateras och
  • hur befintliga verksamheter ska kunna utvecklas samtidigt som skyddet för vattentäkten ska stärkas.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: