Planprogram för Bista-Pilängens industriområde

Antaget planprogram

Antaget av Kommunfullmäktige 30 januari 2008.

Planområde

Större delen av programområdet ligger inom föreslag till det utökade vattenskyddsområdet för Bista-Pilängen.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att ta fram och summera frågeställningar som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner och eventuell planändring om:

  • hur Bista-Pilängens industriområdet kan exploateras och
  • hur befintliga verksamheter ska kunna utvecklas samtidigt som skyddet för vattentäkten ska stärkas.

Planhandlingar

Planprogram för Bista-Pilängens industriområde Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!