Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen

Ärendenummer

Sam 230/2014.

Ärendestatus

Antagen av Kommunfullmäktige 27 januari 2016.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Planområde

Planområdet ligger i Vivalla, Boglundsängen.

Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen

Karta över området. Klicka på bilden för att se en större karta.

Syfte

Syfte med planen är att planen antar ett långsiktigt perspektiv på cirka 25 år som förbättra planerings­underlaget och visa en helhetssyn av markanvändningen i området och mot angränsande stadsdelar.

Planen innehåller ställningstaganden och rekommendationer kring tre huvudsakliga frågeställningar:

  • Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?
  • Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen kombineras med annan verksamhet och bostäder?
  • Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras i syfte att åstadkomma en mer blandad stadsdel, i såväl befolkningssammansättning som bostadsstruktur, samtidigt som viktiga kulturmiljövärden beaktas?

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad en fördjupning av översiktsplan är.

Kontakt

Har du frågor om fördjupning av översiktsplan? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: