Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen

Sam 230/2014

Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-27

Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen

Klicka på bilden för att se en större karta.

Planen antar ett långsiktigt perspektiv på ca 25 år och syftar till att förbättra planeringsunderlaget och visa en helhetssyn av markanvändningen i området och mot angränsande stadsdelar.

Planen innehåller ställningstaganden och rekommendationer kring tre huvudsakliga frågeställningar:

- Hur och på vilka sätt kan stadsdelar som Vivalla och närbelägna Hjärsta och Lundby länkas samman med varandra samtidigt som sammanhängande grönområden bibehålls?

- Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen kombineras med annan verksamhet och bostäder?

- Hur och på vilka sätt kan Vivallas utformning och karaktär förändras i syfte att åstadkomma en mer blandad stadsdel, i såväl befolkningssammansättning som bostadsstruktur, samtidigt som viktiga kulturmiljövärden beaktas?

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!