Fördjupning av översiktsplan för Vintrosa-Lanna

Ärendenummer

Bn 339/2010.

Ärendestatus

Antagen av Lekeberg kommuns Kommunfullmäktige 13 juni 2012 och Örebro kommuns Kommunfullmäktige 26 september 2012.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Planområde

Planområde ligger i Vinna-området som Vintrosa, Latorp, Hidinge och Lanna.

Översiktskarta Vinna-områdetFörstora bilden

Karta över området. Klicka på bilden för att se en större karta.

Syfte

Syftet med den fördjupade översiktsplanen har sin utgångspunkt i översiktsplanen för Örebro kommun, översiktsplan för Lekebergs kommun och fördjupad översiktsplan för Hidinge-Lanna.

Vi har diskuterat frågor om bland annat:

  • nya områden för bostäder, service och näringsliv
  • infrastruktur för gående, cyklister och bilister
  • återvinningsstationer och annan avfallshantering
  • natur och friluftsliv
  • kollektivtrafik.

EU-projektet New Bridges

Örebro kommun och Lekebergs kommun samarbetar inom ramen för EU-projektet New Bridges. Projektet handlar om livskvalitet i samhällsplaneringen.

Vinna-projektet

Att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för området Vintrosa, Latorp, Hidinge och Lanna är en del i EU-projektet. Andra delar är kollektivtrafik, lokalutnyttjande, medborgarmedverkan och verktyg för konsekvensbedömning. Fokus ligger på frågor som handlar om gemensam utveckling över kommungränsen.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad en fördjupning av översiktsplan är.

Kontakt

Har du frågor om fördjupning av översiktsplan? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: