Fördjupning av översiktsplan för Vintrosa-Lanna

Lekeberg kommuns kommunfullmäktige och Örebro kommuns kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Vinna-området den 13 juni respektive 26 september 2012.

Vinna-området

Fördjupad översiktsplan, bakgrund

Den här fördjupade översiktsplanen har sin utgångspunkt i översiktsplanen för Örebro kommun, översiktsplan för Lekebergs kommun och fördjupad översiktsplan för Hidinge-Lanna.

Vi har diskuterat frågor om bland annat:

  • nya områden för bostäder, service och näringsliv
  • infrastruktur för gående, cyklister och bilister
  • återvinningsstationer och annan avfallshantering
  • natur och friluftsliv
  • kollektivtrafik.

EU-projektet New Bridges

Örebro kommun och Lekebergs kommun samarbetar inom ramen för EU-projektet New Bridges. Projektet handlar om livskvalitet i samhällsplaneringen.

Vinna-projektet

Att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för området Vintrosa-Latorp-Hidinge-Lanna är en del i EU-projektet. Andra delar är kollektivtrafik, lokalutnyttjande, medborgarmedverkan och verktyg för konsekvensbedömning. Fokus ligger på frågor som handlar om gemensam utveckling över kommungränsen.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Översiktskarta Vinna-området
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!