Fördjupning av översiktsplan för Ekeby-Almby

Antagen av kommunfullmäktige 20 september 2006

Planområde

Planområdet ligger ca 6 km öster om Örebro tätort och omfattar området mellan Hjälmarsberg, Glashytteudden och väg 207.

Syfte

Syfte med planen är främst att utreda Ekeby-Almbys utvecklingsmöjligheter med ett tidsperspektiv på ca 25 år.

Dessutom redovisas en bakgrund över området, planförutsättningar och de konfliktområden som framkom när planen tidigare var ute på samråd.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!