Fördjupning av översiktsplan för Ekeby-Almby

Ärendenummer

Sam 1088/2016.

Ärendestatus

Antagen av Kommunfullmäktige 20 september 2006.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Planområde

Planområdet ligger cirka 6 km öster om Örebro tätort och omfattar området mellan Hjälmarsberg, Glashytteudden och väg 207.

Karta över Ekeby-Almby.

Karta över området. Klicka på bilden för att se kartor för kulturmiljö, markanvändning och natur.

Syfte

Syfte med planen är främst att utreda Ekeby-Almbys utvecklingsmöjligheter med ett tidsperspektiv på cirka 25 år. Dessutom redovisas en bakgrund över området, plan­förutsättningar och de konfliktområden som framkom när planen tidigare var ute på samråd.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad en fördjupning av översiktsplan är.

Kontakt

Har du frågor om fördjupning av översiktsplan? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: