Planprogram för Aspholmen/Nasta

Godkännande

Den 30 november 2017 godkände Programnämnd Samhällsbyggnad Planprogram för Aspholmen/Nasta.

Planprogrammet ligger till grund för Aspholmen-Nastas framtida utveckling.

Läs mer om utvecklingen som pågår i området.

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.

Målet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling och ställningstaganden inom stadsdelen Aspholmen/Nasta.

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom hela stadsdelen.

Planhandlingar

Planprogram Pdf, 30.3 MB. (Pdf, 30.3 MB)

Bilaga 1 - Strukturplan i A3 Pdf, 40.2 MB. (Pdf, 40.2 MB)

Bilaga 2 - Samrådsredogörelse Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Bilaga 3 - Gemensam workshop Aspholmen/Nasta Pdf, 789.8 kB. (Pdf, 789.8 kB)

Planområdet

Planprogrammet omfattar områdena Aspholmen och Nasta, sydväst om Örebro city. I nordväst och sydväst avgränsas stadsdelen av Södra infartsleden och E18/E20. I söder gränsar stadsdelen till bostäder, i öster av järnvägen.

Totalt omfattar planområdet för planprogrammet cirka 150 ha.

Karta över planområdet Aspholmen/Nasta

Vad har skett tidigare

Ett av stegen i processen som föregått detta planprogram har varit en Workshop som gjordes med fastighetsägare inom Aspholmen/Nasta vid två tillfällen under hösten 2016.

Samråd kring förslaget skedde under tiden 14 mars - 31 maj 2017. Synpunkterna som framkom i samrådet har jobbats in i den reviderade handlingen som godkänts av Programnämnd Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Anders Lind, planarkitekt, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!