Planprogram för Brunnsparken

Välkommenskylt och damm med fontäner.

Godkännande

2017-06-01 godkände Programnämnd samhällsbyggnad planprogrammet för Brunnsparken.

Brunnsparken ska vara en stadsdelspark

Nu har Programnämnd samhällsbyggnad beslutat att Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Därmed börjar arbetet med att skapa en plats som lockar både besökare och örebroare. I ett första steg kommer det skapas en lekpark samt göras en allmän upprustning av parken. För det mer långsiktiga arbetet med Brunnsparken pågår diskussioner och planering om hur arbetet ska organiseras. Redan under 2019 ska det gå att se positiva förändringar i Brunnsparken.

Läs hela planprogrammet här. (pdf, 6.5 MB)

Arbetet fortsätter med att utveckla en park för alla!

Vi har samlat alla synpunkter och idéer som kom in under samrådet med planprogrammet, och de finns med i det fortsatta arbetet. Vi välkomnar även framöver förslag från örebroare, föreningar och företag om hur vi kan utveckla Brunnsparken till en levande och öppen stadsdelspark. Området innehåller stora parkytor men också många olika byggnader, och hur kan de utvecklas? Vad bör en stadsdelspark innehålla för att vara välkomnande, och där det finns något att göra och uppleva för alla? Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta flera år, vi värnar om det lokala engagemanget och vi välkomnar alla att komma med idéer. Alla kan mejla förslag eller frågor till brunnsparken@orebro.se, eller ringa till Servicecenter 019-21 10 00.

Samrådsrapport

Under samrådstiden i mars–september 2016 hade örebroarna möjlighet att lämna synpunkter på två olika förslag på hur Brunnsparken ska utvecklas: antingen som en stadsdelspark, eller med inslag av bostäder. Det gick även bra att komma med egna förslag.

Samrådsredogörelse (pdf, 3.3 MB)
Sammanställning av samrådssvar (pdf, 69.7 kB)

Planområde

Brunnsparken ligger i nordvästra delen av Adolfsberg, vid Adolf Mörners plan.

Planhandlingar

Planprogram för Brunnsparken (pdf, 6.5 MB)
Kulturmiljöinventering (pdf, 3.7 MB)
Samrådsblankett (pdf, 23.7 kB)

Kontaktpersoner

Ulf Nykvist
Anders Pernefalk

Karta över planprogramområdet

Karta över planprogramsområdet
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!