Detaljplan för del av Olaus Petri 3:7 m.fl., Tegnérlunden

Ärendenummer

Bn 154/2020.

Granskningstid

21 februari–18 mars 2022.

Planområde

Planområdet omfattar del av Västra Nobelgatan söder om Tegnérlundsparken, strax väster om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en utbyggnad av BRT-sträckning (Bus Rapid Transit) längs Västra Nobelgatan.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Annika Säw, 010-121 88 12, annika.saw@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!