Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:5

Ärendenummer

Bn 277/2018.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 20 juni 2022 och fick laga kraft den 14 juli 2022.

Planområde

Planområdet ligger i centrum, Örebro.

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra ett miljöhus för avfallshantering för slottets verksamheter och säkerställa att denna byggnad anpassas efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar laga kraft

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Anna Örman, 019-21 18 37, anna.orman@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!