Detaljplan för fastigheterna Arbetsledaren 2 och 4 m.fl.

Ärendenummer

Bn 133/2021.

Samrådstid

15 juni–3 augusti 2021.

Planområde

Aspholmen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att tillåta en befintlig utfart från fastigheterna Arbetsledaren 2 och 4 ut mot lokalgatan Gamla vägen.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 3 augusti 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 3 augusti 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 133/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!