Detaljplan för fastigheterna Arbetsledaren 2 och 4 m.fl.

Ärendenummer

Bn 133/2021.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 23 september 2021 och fick laga kraft den 23 oktober 2021.

Planområde

Planområdet ligger på Aspholmen, söder om centrala Örebro.

Syfte

Detaljplanens syfte är att tillåta en befintlig utfart från fastigheterna Arbetsledaren 2 och 4 ut mot lokalgatan Gamla vägen.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!