Ändring av detaljplan för Norra Ormesta, Almby 12:8 m. fl.

Ärendenummer

Bn 97/2021.

Samrådstid

20 maj–15 juli 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Norra Ormesta.

Syfte

Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att upphäva en sträcka av gällande utfartsförbud vid Hjälmarvägen. Detta för få till en trafiksäker och ändamålsenlig in- och utfart.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Annika Burlin, 019-21 12 07, annika.burlin@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!