Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 400/2019.

Samrådstid

3 maj–14 juni 2021.

Planområde

Lundby.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola i två våningar på mark som tidigare delvis är planlagd för ändamålet. Fastigheten Labradoren 1 består i huvudsak av två fastigheter åtskilda av en remsa parkmark. För att möjliggöra en tillräckligt stor och samman­hängande friyta är detaljplanens syfte även att ändra markanvändningen från park till skola.

Förskolan planeras att inrymma ungefär 120 barn fördelade på sex avdelningar

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Michaela Bolin, 019-21 50 68, michaela.bolin@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!