Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 400/2019.

Samrådstid

3 maj–14 juni 2021

Planområde

Lundby

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola i två våningar på mark som tidigare delvis är planlagd för ändamålet. Fastigheten Labradoren 1 består i huvudsak av två fastigheter åtskilda av en remsa parkmark. För att möjliggöra en tillräckligt stor och sammanhängande friyta är detaljplanens syfte även att ändra markanvändningen från park till skola.

Förskolan planeras att inrymma ungefär 120 barn fördelade på sex avdelningar

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Michaela Bolin, 019-21 50 68, michaela.bolin@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!