Detaljplan för fastigheten Gräshoppan 1-8

Ärendenummer

Bn 136/2020

Samrådstid

3 november - 16 december 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Adolfsberg.

Syfte

Syftet är att upprätta en detaljplan som bättre stämmer med den faktiska utformningen av bostadsområdet och även att skapa förutsättningar för tillbyggnad av inglasade uterum. Syftet är även att skapa en detaljplan som tar hänsyn till att området är ett välbevarat grupphusområde med utpräglad 1970-tals karaktär.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Michaela Bolin, 019-21 50 68, michaela.bolin@orebro.se

Lämna synpunkter senast 16 december 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 136/2020
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!