Detaljplan för fastigheten Almby 12:43 m.fl.

Ärendenummer

Bn 342/2017

Samrådstid

9 september–21 oktober 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Norra Ormesta.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av Ormesta verksamhetsområde till en ny stadsdel med cirka 550 bostäder.

Inom planområdet möjliggörs även ytor för handel och annan service som kontor, vårdverksamhet samt uppförande av en F–6-skola för cirka 360 elever.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Elin Hals, 019-21 63 43, elin.hals@orebro.se.

Synpunkter senast 21 oktober 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 21 oktober 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 342/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!