Detaljplan för fastigheten Almby 12:43 m.fl. (Norra Ormesta)

Ärendenummer

Bn 342/2017

Datum för antagande

Byggnadsnämnden avser att behandla detaljplaneärendet vid sammanträdet den 9 december 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Norra Ormesta.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av Ormesta verksamhetsområde till en ny stadsdel med cirka 550 bostäder och ett stadsdelscentrum.

Planbestämmelsen centrum innefattar bland annat handel, gym och restaurang vilket alla kan bli aktuellt inom området. Även kontor, vård och parkeringshus möjliggörs. Vidare är syftet att möjliggöra uppförande av ny skola samt en ny park.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, erika.kinisjarvi@orebro.se, 019-21 52 53.

Lämna synpunkter senast 12 oktober 2021

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:

Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 12 oktober 2021 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 342/2017
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!