Detaljplan för fastigheten Nässlan 19 m.fl.

Ärendenummer

Bn 138/2019

Granskningstid

30 november–20 december 2020.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.

Planområde

Planområdet ligger på Väster.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett flerbostads­hus med en större byggrätt än vad gällande plan medger. Byggnaden ska anpassas till de viktigaste kultur­historiska och gestaltnings­mässiga dragen hos omgivningen. Planen syftar också till att säkerställa ett antal allmänna intressen. Möjligheterna att nyttja redan befintlig teknisk infrastruktur mer effektivt främjas av detaljplanen. För fastighetsägaren möjliggör detaljplanen en större byggrätt än idag och ger en möjlighet att öka bostads­byggandet, utveckla bostads­beståndet och bidra till en god ekonomisk tillväxt, vilka alla är både enskilda och allmänna intressen.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 16 04, jimmy.bergkvist@orebro.se

Synpunkter senast 20 december 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 20 december 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 138/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!