Ändring av detaljplan med anledning av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser ”1880K-Å23/TI2”
och ”1880K-Å30/TI1” för fastigheterna Jägmästaren 6 m.fl. och Skogsmästaren 16 m.fl.

Ärendenummer

Bn 164/2020

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro kommun den 22 oktober 2020 och vann laga kraft den 26 november 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Nasta, sydväst om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tidigare kallad tomtindelning) för fastigheterna Jägmästaren 6 m.fl. och Skogsmästaren 16 m.fl. Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser görs i syfte för att möjliggöra för avstyckning och ny fastighetsreglering.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Lovisa Eriksson, 019-21 16 63, lovisa.eriksson@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!