Detaljplan för del av fastigheten Återvändan 1:23

Ärendenummer

Bn 84/2020

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 19 november 2020 och vann laga kraft den 19 december 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Katrinelund, Östernärke.

Syfte

Syftet med planen är att göra befintlig markanvändning med kompletterande ytor, det vill säga uteservering och brygga planenlig samt att säkerställa en framtida utveckling av området.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anna Örman, 019-21 10 07, anna.orman@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!