Ändring av detaljplan för kvarteret Limmet mm (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 74/2020

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 21 januari 2021 och vann laga kraft den 23 februari 2021.

Planområde

Planområdet ligger i Lillåns industriområde. Följande marksamfälligheter berörs av planen: Bettorp S:1, Hovsta S:1 samt Hovsta-Gryt S:1

Syfte

Ändring av ”Detaljplan för kvarteret LIMMET mm” (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl. syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd och ökad utnyttjandegrad i den södra delen av befintligt planområde för att möjliggöra byggnation av en större lagerbyggnad på platsen som anpassas till omgivningen.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 14 96, rosemarie.almqvist@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!