Ändring av detaljplan för kvarteret Limmet mm (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 74/2020

Granskningstid

6 november–27 november 2020

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Lillåns industriområde. Följande marksamfälligheter berörs av planen: Bettorp S:1, Hovsta S:1 samt Hovsta-Gryt S:1

Syfte

Ändring av ”Detaljplan för kvarteret LIMMET mm” (1880-P438) för del av fastigheten Limmet 2 m.fl. syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd och ökad utnyttjandegrad i den södra delen av befintligt planområde för att möjliggöra byggnation av en större lagerbyggnad på platsen som anpassas till omgivningen.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd


Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 14 96, rosemarie.almqvist@orebro.se

Synpunkter

Det får inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!