Detaljplan för fastigheten Södra Bro 4:25 m.fl.

Ärendenummer

Bn 89/2019

Samrådstid

20 april–1 juni 2020

Planområde

Planområdet ligger söder om Örebro tätort och berör del av Almbro som är del av Södra Bro, Gällersta socken och angränsar till riksväg 51, samt del vid Gällersta radby.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga mark för bostadsändamål i form av friliggande villor i två separata planområden inom fastigheten Södra Bro 4:25.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se.

Synpunkter senast 1 juni 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 1 juni 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 89/2019
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!