Detaljplan för fastigheten Hållstugan 30 m.fl.

Ärendenummer

Bn 246/2018

Granskningstid

30 november–21 december 2020.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, centrum­användning och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande tre till fem våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Detaljplanen syftar även till att tillskapa nya halvoffentliga ytor och stråk inom kvarteret Hållstugan. Detaljplanen innefattar ett antal befintliga byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde som skyddas i detaljplanen.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se.

Synpunkter senast 21 december 2020

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 21 december 2020 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 246/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!