Ändring av detaljplan för del av fastigheten Gällersta-Gryt 4:9 m.fl.

Ärendenummer

Bn 42/2020

Granskningstid

1 juni–15 juni 2020

Överklagad

Detaljplanen är överklagad.

Planområde

Planområdet ligger i Norra Bro i industriområdet Gällersta-Gryt.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för högre byggrätt och en mer flexibel placering av kompletterande byggnader inom delar av fastighet Gällersta-Gryt 4:9.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Michaela Bolin, 019-21 50 68, michaela.bolin@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!