Ändring av detaljplan med anledning av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser 1880K - N348/TI1, för fastigheterna Tackan 6 och 7

Ärendenummer

Bn 389/2019

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 25 maj 2020 och vann laga kraft den 25 juni 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Södra Ladugårdsskogen.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tidigare kallad tomtindelning) för fastigheterna Tackan 6 och Tackan 7. Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser görs i syfte för att möjliggöra för avstyckning och ny fastighetsreglering.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Gabriella Borden, 019-21 29 38, gabriella.borden@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!