Detaljplan för fastigheten Längbro 2:40

Ärendenummer

Bn 115/2019

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 19 november 2020 och vann laga kraft den 19 december 2020.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av skolområdet vid Risbergska skolan och Nya Karlslundsskolan, i anslutning till Hagagatan och Karlslund Arena.

Syfte

Syftet med planen är att ge planstöd för befintlig utfart mot Hagagatan från kolområdet vid Risbergska skolan och Nya Karlslundskolan då utfarten är placerad på parkmark. Syftet är att planlägga utfarten som gata, allmän plats.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!