Ärendenummer

Bn 73/2020

Ändring av detaljplan med anledning av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelsen ”1880K-N41/TI4”
för fastigheten Renen 3

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 25 maj 2020 och vann laga kraft den 25 juni 2020.

Planområde

Planområdet ligger på öster i Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelning, för fastigheten Renen 3, för att möjliggöra för fastighetsreglering.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Anna Örman, 019-21 10 07, anna.orman@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!