Detaljplan för fastigheten Ånsta 20:9 m.fl.

Ärendenummer

Bn 215/2018

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 16 juli 2020.

Planområde

Planområdet ligger direkt norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen och norr om E18.

Syfte

Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!