Ändring av 1880K-A271 ”Förslag till stadsplan för område vid Trollbärsgatan” för fastigheten Hotingån 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 344/2019

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 26 mars 2020 och vann laga kraft den 24 april 2020.

Planområde

Planområdet ligger i bostadsområdet Nya Hjärsta. Ekersvägen i söder är närmaste större väg in till centrum.

Syfte

Syftet med förslag om tillägg och ändring av gällande detaljplan 1880K-A271 är att begränsa omfattningen av prickmark i form av förgårdsmark inom kvarteren Hotingån och Malån samt ändra gällande exploateringsgrad.

Anledningen är att flertalet huvudbyggnader och komplementbyggnader idag är placerade på prickmark samt att flera fastigheter är överbyggda.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!