Detaljplan för fastigheten Kryptonet 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 318/2018

Samrådstid

21 oktober – 2 december 2019

Utställningsplats

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Boglundsängen i Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att inom fastigheten möjliggöra handel med livsmedel.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Adrian Bucher, 019-21 14 35, adrian.bucher@orebro.se

Synpunkter senast 2 december

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2 december 2019 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 318/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 20 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!