Detaljplan för fastigheterna Varberga 5 och 11

Ärendenummer

Bn 58/2019

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 16 juli 2020.

Planområde

Planområdet ligger i den centrala delen av bostadsområdet Varberga med Ekersvägen i norr och Varbergaskogen i söder.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden på två befintliga flerbostadshus för att möjliggöra påbyggnad av en våning och samtidigt säkra befintliga flerbostadshus kulturmiljövärde genom varsamhetsbestämmelse.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!