Ändring av detaljplan för del av Nikolai 3:117 m.fl., en del av Brunnsparken, 1880K-P774

Ärendenummer

Bn 73/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 26 mars 2020 och vann laga kraft den 24 april 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Adolfsberg.

Syfte

Syftet med ändringen är att ändra våningsantalet på befintlig byggrätt samt reglera exploateringens största omfattning.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!