Upphävande av del av detaljplan 18-GÄL-431 Förslag till byggnadsplan för Almbro by

Ärendenummer

Bn 212/2019

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 17 oktober 2019 och vann laga kraft den 15 november 2019.

Planområde

Området för upphävandet ligger söder om Örebro tätort, vid samhället Almbro och riksväg 51.

Syfte

Syftet är att upphäva del som är planlagd som parkmark (allmän plats), för att möjliggöra ett upprättande av Trafikverkets vägplan för riksväg 51.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!