Detaljplan för fastigheten Gåsen 8 m.fl.

Ärendenummer

Bn 193/2018.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 16 juli 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Skebäck.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny vårdcentral, nya vårdboenden, bostäder samt förskola uppförda i en kvartersstruktur. Syftet är även att säkerställa allmänhetens tillgång till området genom att planlägga en ny allmän gata runt kvarteret samt att ändra användning på en del av Slussgatan från park till gata för att anpassa planen till rådande förhållanden.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Johanna Thuresson, 019-21 13 12, johanna.thuresson@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!