Planprogram för Brickebackenområdet

Stadsbyggnad i Örebro kommun tar fram ett planprogram för stadsdelen Brickebacken och dess närområde. Planprogrammet visar ett förslag på hur området kan utvecklas.

Aktuellt

Tack till alla som lämnat synpunkter på förslag till Planprogram för Brickebackenområdet under samrådet. Vi går igenom de inkomna synpunkterna och sammanställer de i en samrådsredogörelse, som kommer att finnas att ta del av här på orebro.se. Synpunkterna och vidare utredningar kan leda till ändringar av förslaget innan planprogrammet ska godkännas av Programnämnd samhällsbyggnad, vilket preliminärt blir i september 2021.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade. Bild från samrådsförslaget.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade. Bild från samrådsförslaget.

Utveckling av Brickebackenområdet

Brickebacken kommer i framtiden att ha ett centralt läge i förhållande till de stora mängder nya bostäder och verksamheter som planeras i södra delarna av Örebro. Målet med planprogrammet för Brickebackenområdet är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov. Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras.

Planprocess

Under 2018 genomfördes fördialoger för att bredda underlaget inför framtagande av förslag till Planprogram för Brickebackenområdet.

Under perioden 21 november 2019 – 6 februari 2020 var planprogrammet på samråd.

Under 2020 sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget till planprogram ses över.

Godkännande av planprogram för Brickebackenområdet sker i Programnämnd samhällsbyggnad preliminärt i september 2021.

Planområde

Planprogrammet omfattar stadsdelen Brickebacken samt dess närområde i Örebro.

Översiktskarta, Brickebackenområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som står inför en utveckling. Planprogrammet tas fram för att ta ett samlat grepp och underlätta kommande detaljplanering.

Kontaktpersoner

Sofia Larsson, planarkitekt.

Emily Folkö, enhetschef, enheten för Översiktlig planering.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!