Detaljplan för fastigheten Törsjö 1:8

Ärendenummer

Bn 236/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 23 april 2020 och vann laga kraft den 11 september 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Marieberg.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Samtidigt syftar planen till att bevara ett grönstråk och att göra gatunätet i stadsdelen Marieberg mer finmaskigt för både bil-, cykel- och gångtrafik.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 16 04, jimmy.bergkvist@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!