Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 43/2017

Samrådstid

27 maj–18 juli 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Törsjö.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde med direkt anslutning till järnväg.
Detaljplanen tillåter i huvudsak järnvägsanknuten lagerverksamhet, kombiterminal, kontor och verksamheter knutna till drift och service för alla trafikslag.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Adrian Bucher, 019-21 14 35, adrian.bucher@orebro.se

Synpunkter senast 18 juli 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 43/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!