Detaljplan för fastigheten Rinkaby 2:30

Ärendenummer

Bn 268/2018.

Samrådstid

27 maj–7 juli 2019.

Planområde

Planområdet ligger i Rinkaby.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av Rinkaby förskola för att tillgodose nuvarande och framtida behov av förskoleplatser i området. Vidare syftar planen till att säkerställa platsens kulturmiljövärden.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anna Örman, 019-21 18 37, anna.orman@orebro.se.

Synpunkter senast 7 juli 2019

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 7 juli 2019 då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 268/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!