Detaljplan för fastigheten Fåfängan 10 m.fl.

Ärendenummer

Bn 131/2015

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 24 september 2020 och vann laga kraft den 27 oktober 2020.

Planområde

Planområdet ligger på norr i Örebro, Norrcity.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning med tillhörande funktioner till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en ny transformatorstation inom kvarteret samt skydda en befintlig byggnad av högt kulturhistoriskt värde på fastigheten Fåfängan 5.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!