Detaljplan för fastigheten Varberga 19

Ärendenummer

Bn 171/2018

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 19 december 2019 och vann laga kraft den 10 januari 2020.

Planområde

Planområdet ligger i Varberga.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ändrad markanvändning för fastigheten Varberga 19 från skolanvändning till användningarna kontor och verksamhet.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!