Detaljplan för fastigheten Varberga 19

Ärendenummer

Bn 171/2018

Granskningstid

14 juni – 1 juli 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger i Varberga.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ändrad markanvändning för fastigheten Varberga 19 från skolanvändning till användningarna kontor och verksamhet.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Synpunkter senast 1 juli

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 171/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Publicerad: 8 april 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?